','auto');ga('send', 'pageview');

O FIRMIE - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

dla NATURY
Od 100 lat
Przejdź do treści

Menu główne:

    NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
    HISTORIA FIRMY

Działalność firmy i jej stale zwiększająca się wartość została również wysoko oceniona przez miesięcznik Forbes, który przyznał spółce Purator Polska nagrodę – Diamenty Forbes 2010, 2011, 2012

Nasza firma została doceniona i włączona do elitarnego grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm - otrzymując prestiżową nagrodę Gazeli Biznesu w latach 2005, 2009, 2010, 2011.

Historia naszej firmy sięga końca XIX wieku – czasu rewolucji przemysłowej w Europie, kiedy to 1 kwietnia 1894, Hermann Friedrich Wallner oraz Hermann Neubert założyli firmę Wallner & Neubert – przekształconą później w firmę Purator International. Siedziba firmy znajdowała się w kamienicy przy ulicy Schonbrunnerstrase 13 w Wiedniu. Na przestrzeni ponad 100 letniej historii firma dynamicznie się rozwijała, pomimo nie zawsze korzystnej sytuacji gospodarczej Europy i Świata.
    FIRMA DZISIAJ

Od początku działalności głównym celem firmy była ochrona środowiska i oczyszczanie wód deszczowych. Dzięki ponad 100 letniemu doświadczeniu w branży wodno-kanalizacyjnej jesteśmy obecnie liderem rynku w zakresie oczyszczania i retencjonowania wód opadowych. Nasz dział techniczny stale opracowuje nowe technologie oraz produkty. Angażujemy się w ciągle rosnące wymagania techniki ochrony środowiska. Stawiamy na innowacyjność i kompleksowe rozwiązania. Zakres działania firmy rozciąga się od separatorów substancji ropopochodnych i tłuszczów, włazów kanalizacyjnych, przez wszystkie produkty do odwadniania ulic, autostrad, mostów, lotnisk i budynków, aż do przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków. Ofertę dopełniają monitoring przepompowni, jak również serwis urządzeń. Prowadzimy również doradztwo techniczne w zakresie doboru urządzeń z naszej oferty dla nowoprojektowanych obiektów.

    20-LECIE W POLSCE

W czerwcu 2016 roku, po 20 latach działalności w Polsce, w związku z dalszymi planami rozwoju, zmieniliśmy naszą szatę graficzną i nazwę spółki. W dniu 30.06.2016 została zarejestrowana zmiana nazwy spółki Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o. na EcoBlue Polska Sp. z o.o. Spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer rachunku bankowego oraz numer KRS. Zmiana nazwy spółki nie ma wpływu na ważność zawartych wcześniej umów, certyfikatów i Aprobat Technicznych oraz udzielonych gwarancji, które nadal obowiązują na dotychczasowych warunkach.

    WAŻNIEJSZE DATY Z HISTORII FIRMY

1894: Hermann Friedrich Wallner zakłada firmę, z siedzibą przy ulicy Schonbrunnerstrase w Wiedniu.
1929 - 1934: Pomimo światowego kryzysu gospodarczego po I Wojnie Światowej następuje dalszy rozwój firmy.
1952: Otwarcie przez firmę Purator Austria hurtowni z materiałami dla branży wodno-kanalizacyjnej.
1952: Wprowadzenie przez Purator Austria pierwszych przydomowych oczyszczalni ścieków.
1974: Wstąpienie do elitarnego grona firm posiadających zezwolenie na używanie austriackiego herbu w handlu.
1994: 100-rocznica założenia firmy.
1996: Początek działalności w Polsce pod nazwą Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o.
1999: Sprzedaż pierwszego separatora lamelowego ECOPUR w Polsce posiadającego aprobatę techniczną IOŚ-PIB.
2000: Otwarcie regionalnych biur sprzedaży w Polsce.
2001: Sprzedaż tysięcznego separatora koalescencyjnego w Polsce.
2002: Zamiana nazwy całego holdingu na PURATOR Internationl.
2007: Wprowadzenie do oferty w Polsce włazów żeliwnych i odwodnień liniowych.
2009: PURATOR Polska uzupełnia ofertę o oczyszczalnie ściekow PURACHRON ze znakiem CE.
2012: Wprowadzenia do oferty separatora wirowo-koalescencyjnego BLUE ze znakiem CE o efektywności oczyszczania poniżej 1 mg/l.
2013: Wejście na rynek separatora nowej generacji z by-passem BLUE SUPER MAX z aprobatą techniczną IOŚ-PIB.
2014: Monitoring separatorów.

2015: Aktualizacja aprobaty technicznej IOŚ-PIB na separatory lamelowe ECOPUR. Wprowadzenie do oferty separatorów stalowych i dekanterów.

2016: 20-lecie firmy Purator w Polsce. Zmiana nazwy spółki na EcoBlue Polska Sp. z o.o.

 
EcoBlue Polska Sp. z o.o.                 Od 100 lat dla NATURY
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego