BADANIE ŚCIEKÓW - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
SERWIS


SERWIS PURATOR      Nasz serwis - Twoje bezpieczeństwo


Badamy parametry ścieków na odpływie z separatorów,
oraz oczyszczalni przydomowych.

    BADAMY ŚCIEKI pochodzące z:

separatorów substancji ropopochodnych - zbierających zanieczyszczenia z dróg, parkingów, garaży podzienych, myjni samochodowych, stacji benzynowych, placów manewrowych, baz transportowych;

separatorów tłuszczu - zlokalizowanych w obiektach gastronomicznych (restauracjach, stołówek, barach) oraz ubojniach i obiektach przetwórstwa mięsnego;

przydomowych oczyszczlni ścieków - zlokalizowanych przy gospodarstwach domowych, hotelach.

    AKREDYTOWANE BADANIE ŚCIKÓW

Zamów badanie laboratoryjne:

tel.
  22 543 89 08
e-mail: separator@purator.pl


Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania parametrów ścieków na odpływie separatora lub oczyszczalni przydomowej zawartych w Pozwoleniu wodnoprawnym (wydanym do danego obiektu) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).


Ścieki pobierane przez Serwis Purator badane są wyłączniew w akredytowanym laboratorium, a wyniki przekazywane bezpośrednio do użytkownika do jego wyłącznej wiadomości. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości Serwis Purator może pomóc w zakresie poprawy jakości odprowadzonych ścieków.
    OFERUJEMY RÓWNIEŻ
EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści