MONITORING POMPOWNI - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
MONITORING

MONITORING POMPOWNI      Pełna kontrolna obiektu w czasie rzeczywistym

System monitoringu e-Purator to nowoczesny system do zdalnego monitorowania i zarządzania obiektami w czasie rzeczywistym.
Pozwala on na pełny nadzór oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi.WIZUALIZACJA PRACY

  CECHY MONITORINGU E-PURATOR

  WIĘCEJ INFORMACJI

  • prosta rozbudowa systemu o kolejne obiekty (pompownie) lub oczyszczalnie ścieków,

  • monitoring wielu obiektów oraz wizualizacja ich stanów na przejrzystych ekranach wizualizacji,

  • sterowanie zdalne obiektami przez operatorów posiadających odpowiednie uprawnienia,

  • szybkie wdrożenie nowego systemu oparte o istniejącą infrastrukturę obiektów,

  • integracja z systemami ochrony obiektów,

  • powiadomienie operatora systemu o stanach alarmowych poprzez sygnał dźwiękowy i wyróżnienie obiektu na mapie zbiorczej systemu,

  • oszczędność czasu poprzez diagnozę stanu alarmowego i wysłanie odpowiednio przygotowanej ekipy serwisowej.

EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści