Osadniki zawiesin

#oczyszczanie  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #wodyopadowe  #systemypodczyszczające

Separatory i osadniki z rodziny PURABLUE® w technologii wirowo-śrubowej o hydraulicznie zoptymalizowanym przepływie przeznaczone są do  zatrzymywania substancji ropopochodnych i zawiesiny ogólnej. Stanowią przełomowe, bezpieczne dla środowiska rozwiązanie.

Separatory i osadniki z rodziny PURABLUE® w technologii lemelowej wykorzystywana jest w celu zwielokrotnienia procesu flotacji substancji ropopochodnych, a także sedymentacji zawiesin – duża oszczędność powierzchni w stosunku do klasycznych urządzeń.

Technologia wirowo-śrubowa

Wirowy przepływ wewnątrz urządzenia pozwala w pełni wykorzystać jego pojemność.

nasze produkty: