Regulatory przepływu - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
PRODUKTY

  Regulatory przepływu PUR-REG

Regulatory przepływu PUR-REG zostały zaprojektowane tak aby zapewnić stałą wartość natężenia odpływu - bez względu na poziom cieczy na wlocie do regulatora. Konstrukcja regulatora eliminuje nierównomierność przepływu cieczy, ograniczając go do określanego przepływu nominalnego.

Ścieki przepływające przez regulatory PUR-REG
mogą być odprowadzane do układów podczyszczających ścieki deszczowe (osadniki i separatory substancji ropopochodnych) – w szczególności tam, gdzie ważne jest zapewnienie pracy tych urządzeń przy parametrach nominalnych.

Regulatory PUR-REG
zmniejszają skutki uderzenia hydraulicznego wywołanego deszczem nawalnym, który może skutkować obniżeniem sprawności urządzeń podczyszczających i pogorszeniem parametrów ścieków podczyszczonych.

Regulatory PUR-REG gwarantują wyrównanie fali przepływu
oraz zmniejszenie przepływów maksymalnych.

  ZASADA DZIAŁANIA

W regulatorze przepływu PUR-REG ciecz dopływa do urządzenia przez króciec wlotowy, umieszczony w większej podstawie stożka (1),dzięki czemu nadawany jest jej ruch wirowy, który utrzymuje się na całej długości komory (2), aż do otworu wylotowego w węższym końcu stożka ściętego (3).

W ruchu tym prędkość obwodowa zwiększa się wraz ze zbliżaniem się do osi stożka, a dzięki sile odśrodkowej w komorze wirowej ciśnienie maleje w kierunkuj jej osi, aby na powierzchni rdzenia powietrznego osiągnąć ciśnienie otoczenia
.

  KWESTIONARIUSZ DOBORU

  POMOC i WYCENA

W dobrania regulatora przepływu spełaniającego Państwa wymagania, prosimy o korzystanie z formularza doboru – pobierz

EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści