Separatory substancji ropopochodnych - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treści
PRODUKTY

  WYBÓR ODPWIEDNIEGO SEPARATORA

SEPARATORY przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych w ściekach deszczowych i przemysłowych oraz gospodarczych. Dobierając separator należy okreslić czy będzie potrzebny separator przeciążalny czy nieprzeciążalne.

Separatory nieprzeciążalne - separatory w których cała ilość ścieków dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (separatory nie są przeciążane hydraulicznie, przeływ Qn = Qmax).

Separatory przeciążalne
– separatory w których część ścieków dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (Qn). Przepływ ponadnominalny (Qmax) może być oczyszczany z mniejszą sprawnością (separatory lamelowe) lub skierowny jest obejściem hydraulicznym (by-passem).


Jak dobrać separator?
PORADNIK PROJEKTANTA

SEPARTORY NIEPRZECIĄŻALNE

SEPARTORY PRZECIĄŻALNE

BLUE

LIGHT

BLUE SUPER MAX

ECOPUR

- ruch wirowy
- filtr kolescencyjny
- efekt oczszcznia poniżej 1 mg/l

przejdź do typoszeregu

- zintegrowana komora pomp
- filtr kolescencyjny
- osobna komora osadnika

przejdź do typoszeregu

- ruch wirowy
- filtr kolescencyjny
- efekt oczszcznia poniżej 1 mg/l
- by-pass wewnętrzny
- dokładny rozdział przepływu
 - Aprobata Instytutu
   Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB)

przejdź do typoszeregu

 - filtr lamelowy
- wysoka sprawność oczyszczania
   przepływu ponadnominalnego
 - Aprobata Instytutu
   Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB)

przejdź do typoszeregu

EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści