Pompy ciśnieniowe - EcoBlue Polska Sp. z o.o.

Przejdź do treściGMINA TURAWA
woj. opolskie

1350 pompowni E/ONE
Koszty kanalizacji ciśnieniowej kształtują się na poziomie około 60% kanalizacji grawitacyjnej. […] Pompownie E-One to urządzenia które postrzegane są przez naszych odbiorców jako urządzenia wysokiej klasy.”


Pani Danuta Wajs
Prezes zarządu WIK Turawa  Referencje - gmina TURAWA

Obszar objęty projektem kanalizacji ciśnieniowej w latach 2009-2012 realizowany był w ramach kanalizacji wsi Węgry inwestor Gmina Turawa oraz w ramach projektu „Poprawa Gospodarki Ściekowej na terenie Gminy Turawa” realizowanym przy współudziale środków unijnych i dotyczył skanalizowania wsi Marszałki, Rzędów, Kadłub Turawski, Zakrzów Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Kotórz Wielki oraz Północnego i Południowego Brzegu Jezior Turawskich.

W związku z realizacja projektu Spółka WIK  Turawa w roku 2012 otrzymała tytuł  EURO SYMBOLU INWESTYCJI KOMUNALNEJ
przyznawany przez Monitor  Rynkowy dodatku  do Gazety Prawnej.

Rozwiązania techniczne zastosowane w pompach E-O
NE, na które szczególnie zwrócono uwagę przy realizacji projektu to:
-
silnik jednofazowy o mocy 0,8 KW,
-
brak obowiązku okresowego czyszczenia zbiornika podczas eksploatacji,
-
szybka retencja ścieków,
-
materiał zbiornika pompowni,
-
brak zawieszających się pływaków,
-
szybki sposób montażu,
- i
nnowacyjne rozwiązania to cechy, które były odmienne od dotychczas stosowanych rozwiązań.

W lipcu  2010 przekazany został pierwszy plac budowy. W ramach projektu pierwsze pompownie zostały zamontowane jesienią 2010. Na koniec 2012 wszystkie prace budowlane zostały zakończone.
W 2013 roku oddano ostatni etap do użytkowania.

Wybudowano w krótkim czasie /2,5 roku
/ od rozpoczęcia robót do oddania do użytkowania prawie 130 km kanalizacji, 4 tłoczni,  34 sieciowych przepompowni oraz około 1300 pompowni ścieków E/ONE.

EcoBlue Polska Sp. z o.o
Wróć do spisu treści