dekanter DEQ

#oczyszczanie  #osadnik  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ CECHY URZĄDZENIA PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na technologii lamelowej z podziałem na trzy strefy pracy:
komora I – osadnik wstępny
komora II – dekantacji
komora III – flotacji.
/ FILTRY: Filtry lamelowe DQBLUE rozdzielając przepływ na wiele strug równoległych zapewnią uspokojenie strugi i wysoki efekt podczyszczania.

Filtry DQBLUE charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na kolmatację.
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: Wysoka sprawność podczyszczania – nawet 95% sprawności.
/ ZAMKNIĘCIE NA ODPŁYWIE: Zawór automatycznego zamknięcia odpływu.
/ ZBIORNIK: Zbiornik monolityczny wykonany ze stali z wewnętrznym i zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz w wersji z PE HD. Zbiorniki dostosowane do projektowanego obciążenia (teren zielony / teren przejezdny)
/ DOKUMENT ODNIESIENIA: Projekt wyrobu jednostkowego.
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę urządzenia.
/ OPCJE: Dekanter posiada dodatkowe opcje wyposażenia:
Kosz na skratki / deflektor.
System opróżniania osadów zakończony szybkozłączką.

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA

Dekanter PURABLUE® DEQ przeznaczony jest do podczyszczania wód deszczowych zanieczyszczonych przede wszystkim zawiesiną, a także w nieznacznym stopniu substancjami ropopochodnymi.
Zanieczyszczenie cząsteczkami jest spowodowane przez duże, zawieszone ciała stałe, rozproszone lub w stanie koloidalnym, a odseparowanie ich z wód deszczowych wymaga zwielokrotnienia procesów. Dzięki zastosowaniu filtrów DQBLUE możliwe jest, w trakcie przepływu przez nie, rozdzielenie przepływu na wiele strumieni zwielokrotniając efekt oczyszczania. Cząstki stałe zawarte w doprowadzanych wodach deszczowych sedymentują pod wpływem siły grawitacji opadając na dno komory dekantacji.
Trzy strefy pracy:
komora I – osadnik wstępny. Większe zanieczyszczenia wyłapywane są przez kosz na skratki zamontowany na wlocie. Na dno komory sedymentują cięższe frakcje.
komora II – dekantacji. Zachodzi tu proces sedymentacji zawiesin. Komora wyposażona jest w filtry wielostrumieniowe DQBLUE, które zwielokrotnianą procesy podczyszczania wód deszczowych.
komora III – flotacji. Nad poziomem filtrów gromadzi się warstwa olejowa, flotacja substancji ropopochodnych obecnych w wodach deszczowych, zachodzi równocześnie z sedymentacją zawiesiny. Komora zakończona jest automatycznym zamknięciem odpływu na wylocie z dekantera.