ECOPUR – lamelowe

#oczyszczanie  #separator  #separatory  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na technologii lamelowej – specjalnie zaprojektowana szafa filtracyjna, która zapewnia pracę separatora również w warunkach podtopienia.
/ FILTRY: Sekcje lamelowe filtrów ECOBLUE , to szereg płyt o odpowiedniej powierzchni i zmontowane pod kątem.
Zamiennie stosowane również filtry DQBLUE zbudowane z płyt PP o bardzo dużej powierzchni właściwej.
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: ≤ 15 [mg/l] substancji ropopochodnych na wylocie.
/ ZBIORNIK: Korpus z betonowych i/lub żelbetowych elementów, o klasie betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMET ODNIESIENIA :AT/2015-08-0097/A4, (ECN)
CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę separatora.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepełnienia)

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA
Separator ECOPUR ECN/ECE to przeciążalny separator lamelowy substancji ropopochodnych przeznaczony do podczyszczania wód deszczowych zarówno dla przepływu nominalnego jak i dla przepływu ponadnominalnego (Qn – Qmax).
Technologia lamelowa wykorzystywana jest w celu zwielokrotnienia procesu flotacji substancji ropopochodnych,
a także sedymentacji zawiesin – oszczędność powierzchni do 90 % w stosunku do klasycznych urządzeń.
Główną cechą technologii lamelowej stosowanej w separatorach ECOPUR jest specjalnie zaprojektowana szafa filtracyjna z sekcjami lamelowymi, która zapewnia pracę separatora również w warunkach podtopienia.
W trakcie przepływu przez filtry ECOBLUE / DQBLUE drobne cząstki substancji ropopochodnych osadzają się na spo-dnich częściach płyt lamelowych – jako skutek działania siły wyporu. Drobne cząstki tych substancji przy wsparciu procesu koalescencji przesuwają się ku górze i kierują na powierzchnię cieczy. Zawiesina zawarta w podczyszczanych wodach deszczowych sedymentuje na dno separatora lamelowego.