Dane kontaktowe

BIURO:

MEA Polska  Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30

02-867 Warszawa

NIP: 527-21-39-482

KRS 0000012792

tel.   22 543 89 89
fax.  22 543 89 15
e-mail: info-pl@mea-group.com

MAGAZYN:
ul.
Terespolska 67
05-074 Nowy Konik

tel. 601 272 840
tel. 510 149 282

UWAGA: Przy zwrocie zawiesi transportowych należy dołączyć kopię dokumentu WZ.

SERWIS POMPOWNI I SEPARATORÓW
 

REGIONALNI INŻYNIEROWIE SPRZEDAŻY

Północ – Piotr Sobieralski

Zachód – Bartosz Majchrzak

Wschód – Grzegorz Bajera

Zachód-Centrum – Rafał Miczek

Południe – Rafał Miczek