OSA – osadnik grawitacyjny

#oczyszczanie  #osadnik  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES: oczyszczania: Deflektor na wlocie ukierunkowuje wody deszczowe, zapobiegając rozbijaniu warstwy wyflotowanych zanieczyszczeń.
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: 100 mg/l zawiesiny ogólnej na wylocie
/ ZBIORNIK: Korpus z betonowych i/lub żelbetowych elementów, min. klasa betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMENT ODNIESIENIA: PN-EN 858, zbiorniki posiadają aktualną Aprobatę Techniczną
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę osadnika.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda przepełnienia), deflektor na wylocie

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA

Osadniki są urządzeniami do sedymentacji części stałych (np. żwir, piasek) oraz zawiesin zawartych w wodach deszczowych dopływających do urządzenia. Stosuje się je w układach podczyszczania poprzedzających separatory substancji ropopochodnych.
Zanieczyszczone wody docierające przez wlot do osadnika, w wyniku przetrzymania w warunkach zwolnionego przepływu, powoduje rozdział na dwie fazy: wody i zawieszonych w niej cząstek. Cząstki cięższe od wody w wyniku zjawiska sedymentacji opadają na dno urządzenia, zaś lżejsze flotują ku górze i gromadzą się na powierzchni lustra wody w osadniku.

Wykres OSA