PURABLUE WIR S – osadnik wirowy

#oczyszczanie  #osadnik  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #podczyszczanie  #wodydeszczowe

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na ruchu wirowo-śrubowym.
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: <100 mg/l zawiesiny ogólnej na wylocie. Zwiększony efekt separacji zawiesiny.
/ ZBIORNIK: Korpus z betonowych i/lub żelbetowych elementów, min. klasa betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMENT ODNIESIENIA: PN-EN 858, badania sprawności, zbiorniki posiadają AT/KOT.
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę osadnika.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu, sonda przepełnienia)

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA
Osadnik wirowy PURABLUE® – WIR S o hydraulicznie zoptymalizowanym przepływie wirowo – śrubowym przeznaczony jest do zatrzymywania części stałych (np. żwir, piasek) oraz zawiesin zawartych w wodach deszczowych i roztopowych. Dzięki swojej konstrukcji zatrzymuje również częściowo substancje ropopochodne.
Zanieczyszczone wody docierają przez  deflektor wirowy o przebadanej efektywności działania do zbiornika, który nadaje strudze ruch wirowo – śrubowy Zastosowanie tej technologii pozwala na ograniczenie wymaganej przestrzeni separacyjnej oraz zwiększyć  sprawność osadnika nawet o 40% w stosunku do tradycyjnych osadników grawitacyjnych.