PODCZYSZCZALNIA PURABLUE® GUARD

#oczyszczanie  #osadnik  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na ruchu wirowo-śrubowym, urządzenie o 3- stopniowym systemie oczyszczania.
/ FILTRY: Maty filtracyjne BLUEclear o specjalnej strukturze oczkowo – siatkowej zapewniającej wysoką sprawność podczyszczania, wytrzymałe na nacisk osiowy 130 kN/m2.
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: ≤ 1 [mg/l] substancji ropopochodnych na wylocie.
/ ZBIORNIK: Korpus z żelbetowych elementów, prefabrykowanych monolitycznych / łupinowych o klasie betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMENT ODNIESIENIA: PN-EN 858 CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę podczyszczalni.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepełnienia)

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA

Podczyszczalnia PURABLUE® GUARD przeznaczona jest do stosowania na dużych zlewniach, bezpośrednio przed wylotami, w szczególności do naturalnych odbiorników. Podczyszczalnia może być projektowana w układach dla podczyszczenia pełnego przepływu z danej zlewni.
Wlot do podczyszczalni PURABLUE® GUARD przekierowany jest bezpośrednio do komory głównej znajdującej się w centralnej części zbiornika, za pomocą hydraulicznie zoptymalizowanej oraz specjalnie wyprofilowanej rury kierunkującej strumień wód deszczowych. Dla średnic w zakresie DN 500-DN 800 wlot wyposażony jest w hydraulicznie zoptymalizowanej deflektor wirowy.
Faktyczny wlot znajduje się odpowiednio nisko w komorze głównej oraz skierowany jest stycznie do ściany zbiornika komory głównej. Dzięki takiemu rozwiązaniu wymuszany jest ruch wirowo-śrubowy zapewniając dłuższą drogę przepływu strugi i najefektywniejszy proces flotacji i sedymentacji.
W komorze głównej podczyszczalni PURABLUE® GUARD następuję zdeponowanie osadu oraz substancji ropopochodnych bez możliwości ich wypłukania, dzięki konstrukcji podczyszczalni. Na wylocie ze zbiornika zamontowany jest układ odpływowy zapewniający całkowite uspokojenie wypływających podczyszczonych wód deszczowych przy jednoczesnej ochronie zdeponowanych zanieczyszczeń przed niekontrolowanym odpływem– nawet w warunkach pracy podczyszczalni w podtopieniu.