pompownia purapomp

#oczyszczanie  #pompownia  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ ZBIORNIK: Korpus z: betonowych/żelbetowych elementów, o klasie betonu min. C35/45, W8, F150.Również z polimerobetonu i PE HD.
/ ORUROWANIE: Ze stali kwasoodpornej, kołnierze aluminiowe lub kwasoodporne.
/ WŁAZ: W zależności od specyfiki lokalizacji pompowni mogą być z PE HD, ze stali kwasoodpornej, żeliwne.
POMPY: Pompy zatapialne wszystkich producenów pomp, sposób doboru uwzględnia wszelkie warunki hydrauliczne.
/ AUTOMATYKA: Szafa zasilająco – sterująca dostosowana do potrzeb projektowych.
/ DOKUMENT ODNIESIENIA:  Dokumentacja techniczna wyrobu jednostkowego
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę pompowni.
/ OPCJE:
– Monitoring e-PURABLUE (możliwość wpięcia do systemu BMS – na zapytanie);
Deflektor na wlocie; Uchwyt złazowy; Złączka płucząca.

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA

Pompownie PURAPOMP są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami , niewymagającymi stałej obsługi, przeznaczonymi do pompowania wód deszczowych / ścieków sanitarnych. Dla prawidłowego doboru pompowni ścieków niezbędne jest zachowanie wielu parametrów bezpośrednio od siebie zależnych, z których wynikają zalecenia wpływające na niezawodność pompowni.
  / racjonalny dobór pomp
  / zastosowanie pomp odpowiednich do danego medium
  / zoptymalizowany  dobór średnicy zbiornika
  / stosowanie wyposażenia z materiałów odpornych na korozję
  / skuteczna wentylacja zapewniająca zapobieganie gromadzeniu i wydobywaniu się toksycznych czy 
   wybuchowych gazów
  / projektowanie urządzeń monitorujących i alarmowych a także tych wpływających na ergonomię i BHP
  / prawidłowy dobór poręcz, drabin pomostów obsługowych

20 lat doświadczenia w produkcji pompowni PURAPOMP to lata badań i praktyki
w najefektywniejszym doborze pomp, które są ważnym elementem w tego typu urządzeniach.

20 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI POMPOWNI W POLSCE

WYPOSAŻENIE
W pompowni z pompami zatapialnymi, piony tłoczne wyposażone są w stopy sprzęgające (autozłącza) oraz zamocowane pomiędzy płytą górną zbiornika a dnem prowadnice, rurowe lub linowe, umożliwiające opuszczenie i połączenie pomp do pionów tłocznych oraz okresową ich obsługę z poziomu terenu, bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.
Na pionach tłocznych w przepompowni zabudowuje się zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające – te pierwsze zapobiegające nawrotowi ścieków z jednego pionu do drugiego oraz „cofki” z rurociągu tłocznego, te drugie umożliwiające odcięcie ścieków od rurociągu tłocznego w przypadku konserwacji czy naprawy urządzeń.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE:
  / Wewnętrzny rurociąg tłoczny
  / Prowadnice pomp
  / Armatura: zasuwy odcinające, zawory kulowe
  / Pomost obsługowy
  / Drabina złazowa
  / Właz
  / Wentylacja

SZAFA ZASILAJĄCO – STERUJĄCA
Pompy w pompowniach PURAPOMP zasilane są za pomocą szaf zasilająco – sterujących certyfikowanej produkcji.
Sterowanie może odbywać się za pomocą sygnalizatorów pływakowych lub poprzez sondę hydrostatyczną.

STANDARDOWE FUNKCJE:
/ praca automatyczna z opcją załączania pomp ręcznie i odstawieniem pompy;
/ ręczne wypompowanie medium poniżej poziomu minimalnego;
/ zabezpieczenie pomp przed: pracą „na sucho”, przegrzaniem oraz zawilgoceniem uzwojeń,
/ pracą pod przeciążaniem, pracą zablokowanej pompy;
/ system wykrywania błędnego rozruchu pompy;
/ konfiguracja pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego (poziomy pracy pomp, limit czasu pracy pomp, równoległa praca pomp, czas pracy sygn. akustycznej, czas autoryzacji);
/ sygnalizacja optyczna i akustyczna w stanach awaryjnych, z opcją odstawienia alarmu akustycznego;
/ informowanie o zaistniałych stanach awaryjnych na panelu operatorskim;
/ możliwość diagnostyki pompowni: czas pracy, ilość załączeń, prądy pomp;
/ system antywłamaniowy: autoryzacja użytkownika, wymagane hasło w przypadku zmiany konfiguracji pracy obiektu.

Każdorazowo wyposażenie pompowni PURAPOMP jest dobierane według
wymogów technologicznych realizowanej pompowni.