PURABLUE SUPER MAX - wiriwo-koalescencyjne z by-passem

#oczyszczanie  #separator  #separatory  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na ruchu wirowo-śrubowym, z zintegrowanym wewnętrznym obejściem burzowym (by-passem).
/ FILTRY: Maty filtracyjne BLUEclear o specjalnej strukturze oczkowo – siatkowej zapewniającej wysoką sprawność podczyszczania wytrzymałe na nacisk osiowy do 130 kN/m2
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: ≤ 1 [mg/l] substancji ropopochodnych na wylocie.
/ ZAMKNIĘCIE NA ODPŁYWIE: Automatyczne zamknięcie na odpływie z gumową uszczelką zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń poza separator.
/ ZBIORNIK: Korpus z betonowych i/lub żelbetowych elementów, o klasie betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMET ODNIESIENIA: PN-EN 858 / AT
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę separatora.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepełnienia)

 

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA
Separatory substancji ropopochodnych PURABLUE® SUPER MAX są urządzeniami koalescencyjnymi nowej generacji zintegrowanymi z wewnętrznym obejściem hydraulicznym (by-passem). Ich wyjątkowość polega na wykorzystaniu do separacji substancji ropopochodnych ruchu wirowo – śrubowego oraz zastosowaniu mat filtracyjnych BLUEclear o efekcie oczyszczania poniżej1 mg/l zawartości substancji ropopochodnych na wylocie z separatora.
Wewnątrz separatora znajduje się hydrauliczne obejście (by pass) z przebadanym rozdziałem przepływu Qn i >Qn, zamontowana do niej rura wirowa wymuszając przepływ wirowo – śrubowy w celu zwiększenia skuteczności podczyszczania oraz szafa filtracyjna z matami filtracyjnymi o specjalnej strukturze oczkowo – siatkowej zapewniającej wysoką sprawność oczyszczania. Maty filtracyjne wykonane z materiału o dużej twardości, niechłonącego wodę, co ułatwia ich wyjmowanie i zwiększa trwałość w stosunku do tradycyjnych gąbek filtracyjnych.