separatory STP

#oczyszczanie  #osadnik  #osadniki  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na technologii lamelowej bądź koalescencyjnej w zależności od zastosowania.
/ FILTRY: Filtry lamelowe DQBLUE rozdzielając przepływ na wiele strug równoległych zapewnią uspokojenie strugi
i wysoki efekt podczyszczania. Filtry DQBLUE charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na kolmatację. Filtry koalescencyjne BLUEclear o specjalnej strukturze oczkowo – siatkowej zapewniającej wysoką sprawność podczyszczania, wytrzymałe na nacisk osiowy 130 kN/m2.
/ ZBIORNIK: Zbiornik monolityczny wykonany ze stali z wewnętrznym i zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Zbiornik monolityczny z PE HD.
/ DOKUMENT ODNIESIENIA: PN-EN 858
/ CERTYFIKAT: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę separatora.
/ OPCJE: Separator posiada dodatkowe opcje wykonania
w postaci:
by-passu wewnętrznego (STBW) lub zewnętrznego (STBZ)

separatora przeciążalnego (lamelowy)
lub nieprzeciążalnego (koalescencyjny)

 

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA

Separator STP / STB przeznaczony do separacji substancji ropopochodnych, jak również zawiesin (zintegrowany z osadnikiem). Konstrukcja zbiornika w kształcie leżącego walca pozwala na zastosowanie separatora wszędzie tam, gdzie wymagane jest płytkie posadowienie.
Wykonywany w dwóch typach wykorzystując przy tym dwie technologie filtracji:
lamelową dla zwielokrotnienia procesów – oszczędność powierzchni do 90 % w stosunku do klasycznych szaf lamelowych. Filtry DQBLUE charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na kolmatację i bardzo dużą powierzchnią właściwą. Zbudowane są z ukośnie połączonych płyt z polipropylenu.
koalescencją z wykorzystaniem filtrów szufladowych łatwych w obsłudze serwisowej, bardzo wytrzymałych o najwyższej skuteczności podczyszczania. Filtry koalescencyjne BLUEclear o wysokiej sprawności, odporne na nacisk osiowy 130kN/m2.
PURABLUE®STP – separator dla przepływów maksymalnych Qmax = Qnom,
PURABLUE® STBW / STBZ – separator z by-passem wewnętrznym / zewnętrznym, podczyszczeniu ulega przepływ nominalny Qn, przypływy ponad nominalne Qn÷Qmax kierowane są na by-pass.
Wszystkie typy separatora PURABLUE® STP/STB projektowane są każdorazowo wg wskazań Klienta, możliwość zintegrowania z osadnikiem według potrzeb i wymogów. Dla separatorów z by-passem projektowany jest indywidualnie przepływ maksymalny Qmax (krotność przepływu nominalnego Qn) w wersjach 5xQn / 10xQn / 12xQn.