Separatory substancji ropopochodnych

#oczyszczanie  #separatory  #deszczówka  #wodydeszczowe  #wodyopadowe  #systemypodczyszczające

SEPARATORY przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych przede wszystkim w wodach deszczowych i roztopowych. a także przemysłowych oraz gospodarczych. Dobierając separator należy określić czy będzie potrzebny separator przeciążalny czy nieprzeciążalny. 

Separatory nieprzeciążalne – separatory w których cała ilość wód deszczowych dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (separatory nie są przeciążane hydraulicznie, przeływ Qn = Qmax).

Separatory przeciążalne – separatory w których część wód dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (Qn). Przepływ ponadnominalny (>Qn÷Qmax) może być oczyszczany z mniejszą sprawnością (separatory lamelowe) lub skierowny jest obejściem hydraulicznym (by-passem) bez podczyszczania.

Technologia wirowo-śrubowa

Wirowy przepływ wewnątrz urządzenia pozwala w pełni wykorzystać jego pojemność.

nasze produkty:

Jak najlepiej oczyszczać wodę z dróg, parkingów, placów czy myjni samochodowych?

Nie każdy system oczyszczania wód opadowych da sobie radę w wymaganym zakresie z wodą zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi. Dlatego też powstały urządzenia podczyszczające PURABLUE , które są dedykowane drogom, parkingom i myjniom samochodowym a nawet zakładom produkcyjnym, które potrzebują staranniejszego oczyszczania wód opadowych. Separator substancji ropopochodnych naszej produkcji świetnie radzą sobie z grupą zanieczyszczeń węglowodorowych.

Jak działa separator substancji ropopochodnych?

O ile osadniki zatrzymują zawiesinę zawartą w wodzie napływającej do urządzenia, o tyle separatory działają na podstawie oddzielenia od wód deszczowych substancji ropopochodnych. Separatory używają do działania procesu flotacji, który polega na unoszeniu się substancji lżejszej od wody , dzięki czemu uzyskuje się oczekiwany, możliwie najlepszy efekt, wymagany prawem.

Wyróżnia się separatory nieprzeciążalne, w których cała ilość wód opadowych, które docierają do urządzenia, jest oczyszczana z maksymalną sprawnością oraz separatory przeciążalne, które tylko część dostającej się do nich wody oczyszczają z maksymalną sprawnością. Woda deszczowa, która przekracza przepływ nominalny, jest oczywiście oczyszczana, ale z mniejszą sprawnością (separatory ECOPUR) lub też pozostaje skierowana do wewnętrznego obejścia hydraulicznego bez procesu podczyszczania (separatory z by-passem PURABLUE MAX).

Jakie są rodzaje separatorów substancji ropopochodnych?

W naszej ofercie dostępne są separatory lamelowe przeciążalne, o przepływie hydraulicznym, wirowo – śrubowym oraz separatory koalescencyjne najnowszej generacji. Każdy z nich posiada swoje indywidualne cechy. Zapraszamy do kontaktu, aby dobrać najlepszy do własnych potrzeb.