Separatory substancji ropopochodnych

#oczyszczanie  #separatory  #deszczówka  #wodydeszczowe  #wodyopadowe  #systemypodczyszczające

SEPARATORY przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych zawartych przede wszystkim w wodach deszczowych i roztopowych. a także przemysłowych oraz gospodarczych. Dobierając separator należy określić czy będzie potrzebny separator przeciążalny czy nieprzeciążalny. 

Separatory nieprzeciążalne – separatory w których cała ilość wód deszczowych dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (separatory nie są przeciążane hydraulicznie, przeływ Qn = Qmax).

Separatory przeciążalne – separatory w których część wód dopływających do urządzenia oczyszczana jest z maksymalną sprawnością (Qn). Przepływ ponadnominalny (>Qn÷Qmax) może być oczyszczany z mniejszą sprawnością (separatory lamelowe) lub skierowny jest obejściem hydraulicznym (by-passem) bez podczyszczania.

Technologia wirowo-śrubowa

Wirowy przepływ wewnątrz urządzenia pozwala w pełni wykorzystać jego pojemność.

nasze produkty: