Systemy rozsączania i retencji X-BOX

#oczyszczanie  #rozsączanie  #retencja  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY SYSTEMU:

/ MATERIAŁ: System wykonywany jest z polipropylenu
/ OBCIĄŻENIE: do 600 kN/
/ ZAKRES WYSOKOŚCI: 100-200-300-400-500-600 mm (dla specjalnych wymagań również do 5 cm)
/ CZĘŚCI SKŁADOWE:
CONTROL BOX element systemu przeznaczony do inspekcji z przelotem o średnicy 500 mm i wymiarach 600×600 mm
X-BOX S skrzynki z wbudowanym kanałem DN 180 mm o wysokości 300-400-600 mm
BIOCALITH MR dodatkowa infiltracja i warstwa filtrująca w podłożu o wysokości 200 mm
X-Box Field PLUS panel infiltracyjny z wkładkami tłumiącymi
Geowłóknina – zapobiega penetracji osadów
i zamulaniu systemu

 

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA
Unikalny system bloków w systemie X-BOX to pełne dopasowanie do potrzeb zlewni. Modyfikowane wysokości, unikatowe rozwiążanie na rynku, to bloki o wysokościach 100-200-300-400-500-600 mm (dla specjalnych wymagań również 5 cm). Pozwala to na dopasowanie systemu do wymaganej pojemność retencji / infiltracji bez konieczności zawyżania pojemności systemu.
Łącząc poszczególne elementy, możemy osiągnąć dokładnie taką głębokość systemu infiltracji, na jaką przestrzeń pozwala. System X-Box zbudowany jest z niezwykle wytrzymałych skrzynek, certyfikowanych do obciążenia 600 kN /m2, gwarancja absolutna niezawodność i stabilność nawet w ekstremalnych warunkach.
Jakość i wytrzymałość bloków infiltracyjnych X-Box pozwala rozwiązać nawet bardzo trudne projekty.

System stworzony dla trudnych warunków

System stworzony dla trudnych warunków:

/ Gdzie występuje zwiększona ilość wód gruntowych i system infiltracji musi być posadowiony znacznie powyżej jej poziomu.
/ Gdzie jest wymóg optymalizacji wysokości systemu infiltracji.
/ Gdzie podłoże stwarza słabe warunki infiltracji i jest konieczny większy obszar infiltracji niż objętość retencji
/ Tam, gdzie otaczająca struktura nie pozwala nam na wykorzystanie wysokich bloków na przykład w jezdni

Elastyczność systemu pozwala na zaprojektowanie układu dokładnie dostosowanego do potrzeb.

BIOCALITH MR Substrat nie tylko poprawia chłonność gleby, ale przede wszystkim oczyszcza infiltrowaną wodę. Biologicznie degraduje olej i substancje ropopochodne, a jednocześnie wiąże metale ciężkie, które są dużym obciążeniem dla środowiska.

Uzupełnieniem systemu X-Box jest X-BOX Field PLUS –
panel infiltracyjny o wysokości 60 mm objętość 21 litrów ze specjalną wkładką tłumiącą, która znacznie minimalizuje skutki uderzenia. Do zastosowań w terenach komunikayjnych również dl linii tramwajowych.  Funkcjonuje nie tylko jako system rozsączania, ale jednocześnie tłumi wstrząsy i zmniejsza hałas. Pan dostępny  również dla obciążeń ruchem do 600 kN / .