ECO-DUO - dwuzbiornikowy zestaw: separator ECOPUR i osadnik wirowy

#oczyszczanie  #separator  #separatory  #deszczówka  #wodydeszczowe  #systemypodczyszczające

CECHY URZĄDZENIA:

/ PROCES OCZYSZCZANIA: Oparty na technologi wirowo-śrubowej w osadniku oraz technologii lamelowej w separatorze. Podwójna moc podczyszczania dla zapewnienia najlepszego efektu.
/ FILTRY: Sekcje lamelowe filtrów ECOBLUE / DQBLUE
/ EFEKT OCZYSZCZANIA: < 100 mg/l zawiesiny ogólnej na wylocie ≤ 15 mg/l substancji ropopochodnych na wylocie.
/ ZBIORNIK: Korpus z betonowych i/lub żelbetowych elementów, o klasie betonu min. C35/45, W8, F150.
/ DOKUMET ODNIESIENIA: AT/2015-08-0097/A4
certyfikat: ECO-friendly potwierdzający ekologiczną i bezpieczną pracę separatora.
/ OPCJE: Sygnalizacja alarmowa (sonda osadu / sonda oleju / sonda przepełnienia)

ZAKRES STOSOWANIA I ZASADA DZIAŁANIA
Zestaw osadnika wirowego PURABLUE WIR S oraz separatora lamelowego ECOPUR to zestawienie dwóch technologi podczyszczania: wirowo-śrubowej oraz lamelowej. Pozwala to na zwielokrotnienie  efektu podczyszczania zarówno dla sedymentacji jak i flotacji, procesów zachodzących w zestawie ECO-DUO. Więcej szczegółów o zasadzie działania oraz budowie na str. 18 i 34. Osadnik PUR-WIR S zestawiony z przeciążalnym separatorem lamelowym ECOPUR – daje wysoką sprawność całego zestawu dla efektywniejszego podczyszczania wód deszczowych. Konstrukcja pozwala na montaż w małej przestrzeni.